Υλοποίηση Έργου - Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων Υπηρεσίες ERP Λογισμικό Επιχειρήσεων

 • Home
 • Υλοποίηση Έργου

Υλοποίηση Έργου

Η εταιρεία μας προκειμένου να διασφαλίσει την ολοκληρωμένη και επιτυχή υλοποίηση του έργου που έχει αναλάβει, παρέχει μεγάλο εύρος εξειδικευμένων υπηρεσιών:

 • Εγκατάσταση λογισμικού
  Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση του ERP της ENTERSOFT που να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησης σας.
 • Εισαγωγή δεδομένων
  Αναλαμβάνουμε την μεταφορά δεδομένων από άλλο-προηγούμενο λογισμικό είτε από excel στο νέο σας ERP.
 • Παραμετροποίηση
  Παραμετροποιούμε το ERP ώστε να καλύπτει πλήρως τις καθημερινές αλλά και πιο εξειδικευμένες ανάγκες της εταιρείας σας.
 • Σχεδίαση μηχανογραφικών εντύπων
  Σχεδιάζουμε εύρος μηχανογραφικών εντύπων για την επιχείρησης σας (φόρμες εκτύπωσης).
 • Εξατομικευμένες συντομεύσεις χρηστών – Παραμετροποίηση μενού
  Προσαρμόζουμε το περιβάλλον εργασίας του ERP παρέχοντας σε κάθε χρήστη διαφορετικές συντομεύσεις που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του.
 • Αυτοματοποίηση διαδικασιών
  Με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και την διευκόλυνση χρήσης του λογισμικού, αναλαμβάνουμε να αυτοματοποιήσουμε τις ζητούμενες διαδικασίες.
 • Δημιουργία alerts notifications
  Δίνουμε την δυνατότητα στους χρήστες να έχουν πλήρη έλεγχο των επερχόμενων συμβάντων μέσω notifications και alerts, ώστε να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες.
 • Καθορισμός δικαιωμάτων χρηστών
  Παρέχουμε την δυνατότητα ελέγχου πρόσβασης των χρηστών στις πληροφορίες του ERP ώστε να διαφυλαχθεί τυχόν ευαίσθητο περιεχόμενο, προσβάσιμο μόνο στα στελέχη της εταιρίας σας.
 • Manual Διαδικασιών
  Παρέχουμε εγχειρίδια χρήσης, πλήρως προσαρμοσμένων στη δική σας εφαρμογή.
 • Testing
  Ελέγχουμε και διασφαλίζουμε τη σωστή λειτουργία των διαδικασιών του ERP καθ’ όλη την διάρκεια του έργου.

Γιατί να μας επιλέξετε

Η Real Solution εξασφαλίζει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία βασισμένη σε ένα επιχειρηματικό, ευέλικτο λογισμικό μηχανογράφησης επιχειρήσεων.

Γιατί να μας επιλέξετε

Η Real Solution εξασφαλίζει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία βασισμένη σε ένα επιχειρηματικό, ευέλικτο λογισμικό μηχανογράφησης επιχειρήσεων.

Περισσότερα

Τι προσφέρουμε

Η εταιρεία μας προκειμένου να διασφαλίσει την ολοκληρωμένη και επιτυχή υλοποίηση του έργου που έχει αναλάβει, παρέχει μεγάλο εύρος εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Τι προσφέρουμε

Η εταιρεία μας προκειμένου να διασφαλίσει την ολοκληρωμένη και επιτυχή υλοποίηση του έργου που έχει αναλάβει, παρέχει μεγάλο εύρος εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Περισσότερα