Συμβάσεις Υπηρεσιών - Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων Υπηρεσίες ERP Λογισμικό Επιχειρήσεων

  • Home
  • Συμβάσεις Υπηρεσιών

Συμβάσεις Υπηρεσιών

  • Ετήσιες Συμβάσεις Υπηρεσιών

  • Προαγορά ωρών

Η προαγορά ωρών παροχής υπηρεσίας βοηθά το τεχνικό τμήμα της Real Solution να οργανώσει καλύτερα τα χρονοδιαγράμματα της, ώστε το επίπεδο του παρεχόμενου έργου να είναι ποιοτικά υψηλό και να παρέχεται η κάλυψη που απαιτείται.

Η διαδικασία αυτή ωφελεί τόσο το καταρτισμένο προσωπικό μας όσο και όλη την πελατειακή μας βάση.

Γιατί να μας επιλέξετε

Η Real Solution εξασφαλίζει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία βασισμένη σε ένα επιχειρηματικό, ευέλικτο λογισμικό μηχανογράφησης επιχειρήσεων.

Γιατί να μας επιλέξετε

Η Real Solution εξασφαλίζει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία βασισμένη σε ένα επιχειρηματικό, ευέλικτο λογισμικό μηχανογράφησης επιχειρήσεων.

Περισσότερα

Τι προσφέρουμε

Η εταιρεία μας προκειμένου να διασφαλίσει την ολοκληρωμένη και επιτυχή υλοποίηση του έργου που έχει αναλάβει, παρέχει μεγάλο εύρος εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Τι προσφέρουμε

Η εταιρεία μας προκειμένου να διασφαλίσει την ολοκληρωμένη και επιτυχή υλοποίηση του έργου που έχει αναλάβει, παρέχει μεγάλο εύρος εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Περισσότερα