Προτεινόμενες Λύσεις - Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων Υπηρεσίες ERP Λογισμικό Επιχειρήσεων

  • Home
  • Προτεινόμενες Λύσεις

Προτεινόμενες Λύσεις

Η Real Solution εξασφαλίζει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία βασισμένη σε ένα επιχειρηματικό, ευέλικτο λογισμικό μηχανογράφησης επιχειρήσεων.

Επιπλέον αξιοποιεί την τεχνογνωσία της και απευθύνεται σε επιχειρήσεις με σύνθετη δομή, εξειδικευμένες διαδικασίες και ειδικές μηχανογραφικές απαιτήσεις, που επιθυμούν να προσαρμόσουν τις λύσεις μας στις δικές τους επιμέρους λειτουργικές ανάγκες.

Από την ίδρυση της η εταιρεία μας συνεργάζεται με την ENTERSOFT , μια εταιρεία με ισχυρή διεθνή παρουσία και κυρίαρχη θέση στην παροχή λογισμικού για επιχειρήσεις.

Έχουμε πιστοποιηθεί ως PLATINUM συνεργάτες, υποστηρίζουμε πλήθος μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων και διαθέτουμε την απαιτούμενη εξειδίκευση σε όλα τα βασικά προϊόντα της ENTERSOFT και σε σύγχρονα τεχνολογικά θέματα που αφορούν αυτά τα προϊόντα.

Τα προϊόντα ENTERSOFT που παρέχουμε είναι:

Entersoft Business Suite

Entersfot Expert Standart

Entersoft CRM

Entersoft Retail

Enterosft WMS

Entersoft Mobile

Τα παραπάνω προϊόντα απευθύνονται σε εύρος επιχειρήσεων σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους και η εταιρεία μας αναλαμβάνει να τα παραμετροποιήσει στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.

Γιατί να μας επιλέξετε

Η Real Solution εξασφαλίζει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία βασισμένη σε ένα επιχειρηματικό, ευέλικτο λογισμικό μηχανογράφησης επιχειρήσεων.

Γιατί να μας επιλέξετε

Η Real Solution εξασφαλίζει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία βασισμένη σε ένα επιχειρηματικό, ευέλικτο λογισμικό μηχανογράφησης επιχειρήσεων.

Περισσότερα

Τι προσφέρουμε

Η εταιρεία μας προκειμένου να διασφαλίσει την ολοκληρωμένη και επιτυχή υλοποίηση του έργου που έχει αναλάβει, παρέχει μεγάλο εύρος εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Τι προσφέρουμε

Η εταιρεία μας προκειμένου να διασφαλίσει την ολοκληρωμένη και επιτυχή υλοποίηση του έργου που έχει αναλάβει, παρέχει μεγάλο εύρος εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Περισσότερα