Οι Υπηρεσίες μας - Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων Υπηρεσίες ERP Λογισμικό Επιχειρήσεων

  • Home
  • Οι Υπηρεσίες μας

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Για την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών κάθε εγκατάστασης, παρέχουμε υποστήριξη σε θέματα όπως:

Ανάλυση Απαιτήσεων

Η ανάλυση απαιτήσεων ξεκινά με την περιγραφή των διαδικασιών της επιχείρησης σας, στην εξειδικευμένη ομάδα μας.

Προτεινόμενες λύσεις

Η Real Solution εξασφαλίζει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία βασισμένη σε ένα επιχειρηματικό, ευέλικτο λογισμικό μηχανογράφησης επιχειρήσεων.

Αρχιτεκτονική

Η αρχιτεκτονική του συστήματος ERP είναι μια σύνθετη διαδικασία κατά την οποία πρέπει να ληφθούν υπόψιν πολλοί παράγοντες.

Υλοποίηση Έργου

Η εταιρεία μας προκειμένου να διασφαλίσει την ολοκληρωμένη και επιτυχή υλοποίηση του έργου που έχει αναλάβει, παρέχει μεγάλο εύρος εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Εκπαίδευση Του Προσωπικού

Μέσω της εκπαίδευσης μας, η οποία είναι πλήρως προσαρμοσμένη στις ανάγκες του προσωπικού σας αποκτώνται όλες οι γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης σας.

Consulting

Η εταιρεία μας με την πολυετή παρουσία της στο χώρο της μηχανογράφησης επιχειρήσεων, δίνει τη δυνατότητα παροχής συμβουλών σε όλο το πελατολόγιο της. Στόχος μας, η επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος των διαδικασιών της επιχείρησης σας.

Υποστήριξη - Συντήρηση Των Εφαρμογών

Καταγράφουμε τις ανάγκες της επιχείρησης σας και δεσμευόμαστε να ανταποκριθούμε και να προβούμε σε επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Εγκατάσταση Νέων Εκδόσεων - Επανεγκατάσταση Εφαρμογών

Η Real Solution έχοντας την απαιτούμενη εξειδίκευση εγκαθιστά τις νέες εκδόσεις του ERP εξασφαλίζοντας σας διαχρονική απόδοση του επιχειρηματικού προγράμματος.

Υπηρεσίες IT

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας αναλαμβάνει να σας υποστηρίξει σε πλήθος υπηρεσιών IT.