Αρχιτεκτονική - Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων Υπηρεσίες ERP Λογισμικό Επιχειρήσεων

  • Home
  • Αρχιτεκτονική

Σχεδιασμός Υλοποίησης – Αρχιτεκτονική

Με βάση τις ανάγκες σας οργανώνουμε πως θα παραμετροποιηθεί το ERP στην εταιρεία σας.
Η αρχιτεκτονική του συστήματος ERP είναι μια σύνθετη διαδικασία κατά την οποία πρέπει να ληφθούν υπόψιν πολλοί παράγοντες. Συνυπολογίζονται οι επιχειρησιακές διαδικασίες της εταιρίας σας, το σύνολο των σημαντικών αποφάσεων σχετικά με την οργάνωση της ,η ασφάλεια και η απόδοση του ERP, η ευκολία αναβάθμισης του και η ευελιξία του. Η αρχιτεκτονική γεφυρώνει τις επιχειρηματικές και τεχνικές απαιτήσεις της εταιρείας σας και οδηγεί στην υλοποίηση των αναγκαίων τεχνικών λύσεων.

Στόχος της αρχιτεκτονικής του ERP είναι o ευέλικτος σχεδιασμός του που θα μας επιτρέψει να διαχειριστούμε από κοινού, με αποτελεσματικό τρόπο τις αλλαγές που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια ζωής του λογισμικού σας, οι οποίες προέρχονται είτε από αναβαθμίσεις, είτε από μεταβολή των αναγκών της εταιρείας σας.

Η Real Solution με τη συσσωρευμένη πείρα του προσωπικού της λαμβάνει υπόψιν :
• Τις διεργασίες τις επιχείρησης σας που θα κληθεί να υποστηρίξει το ERP.
• Τις ανάγκες που θα δημιουργηθούν καθόλη τη χρήση του ERP όπως ασφάλεια και προστασία των δεδομένων σας, τη μέγιστη λειτουργικότητα του αλλά και την επικείμενη επεκτασιμότητα του.
• Τα συμβαλλόμενα μέρη και τους χρήστες τους ERP.
• Tο μέγεθος και τον κλάδο της επιχείρησης σας.

Γιατί να μας επιλέξετε

Η Real Solution εξασφαλίζει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία βασισμένη σε ένα επιχειρηματικό, ευέλικτο λογισμικό μηχανογράφησης επιχειρήσεων.

Γιατί να μας επιλέξετε

Η Real Solution εξασφαλίζει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία βασισμένη σε ένα επιχειρηματικό, ευέλικτο λογισμικό μηχανογράφησης επιχειρήσεων.

Περισσότερα

Τι προσφέρουμε

Η εταιρεία μας προκειμένου να διασφαλίσει την ολοκληρωμένη και επιτυχή υλοποίηση του έργου που έχει αναλάβει, παρέχει μεγάλο εύρος εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Τι προσφέρουμε

Η εταιρεία μας προκειμένου να διασφαλίσει την ολοκληρωμένη και επιτυχή υλοποίηση του έργου που έχει αναλάβει, παρέχει μεγάλο εύρος εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Περισσότερα