Ανάλυση Απαιτήσεων - Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων Υπηρεσίες ERP Λογισμικό Επιχειρήσεων

  • Home
  • Ανάλυση Απαιτήσεων

Ανάλυση Απαιτήσεων

Η ανάλυση απαιτήσεων ξεκινά με την περιγραφή των διαδικασιών της επιχείρησης σας, στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Ουσιαστικά δημιουργείται μια λίστα των εργασιών που εκτελούνται καθημερινά από το προσωπικό σας ώστε να καταγραφούν οι προδιαγραφές για την ανάπτυξη και παραμετροποίηση του ERP.

Η συγκεκριμένη διαδικασία μας βοηθά να εντοπίσουμε κενά σε μια προϋπάρχουσα εγκατάσταση ERP ή να καθορίσουμε από κοινού ένα πρόγραμμα υλοποίησης νέου έργου.

Επομένως η ανάλυση απαιτήσεων είναι το πιο σημαντικό βήμα κατά το οποίο εντοπίζονται οι πραγματικές και ουσιαστικές σας ανάγκες, και είναι χρήσιμη τόσο για εμάς που θα αναπτύξουμε το έργο, όσο και για εσάς στην καθημερινή χρήση του ERP σας.

Η ομάδα μας, μετά από την αναλυτική καταγραφή των εργασιών και παρακολούθηση των διαδικασιών της επιχείρησης σας προχωρά σε εξατομικευμένες, προτεινόμενες λύσεις.

Η ανάλυση απαιτήσεων σαν διαδικασία έχει οργανωτικά, λειτουργικά αλλά και οικονομικά οφέλη. Η δική σας συμβολή σε αυτό το στάδιο με την αναλυτική καταγραφή των εργασιών σας, όπως προαναφέρθηκε, βοηθά την ομάδας μας ώστε να σας παραδώσει το έργο στους συμφωνημένους χρόνους και την επιχείρηση σας ώστε να αυξήσει και να μεγιστοποιήσει την παραγωγικότητα της.

Γιατί να μας επιλέξετε

Η Real Solution εξασφαλίζει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία βασισμένη σε ένα επιχειρηματικό, ευέλικτο λογισμικό μηχανογράφησης επιχειρήσεων.

Γιατί να μας επιλέξετε

Η Real Solution εξασφαλίζει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία βασισμένη σε ένα επιχειρηματικό, ευέλικτο λογισμικό μηχανογράφησης επιχειρήσεων.

Περισσότερα

Τι προσφέρουμε

Η εταιρεία μας προκειμένου να διασφαλίσει την ολοκληρωμένη και επιτυχή υλοποίηση του έργου που έχει αναλάβει, παρέχει μεγάλο εύρος εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Τι προσφέρουμε

Η εταιρεία μας προκειμένου να διασφαλίσει την ολοκληρωμένη και επιτυχή υλοποίηση του έργου που έχει αναλάβει, παρέχει μεγάλο εύρος εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Περισσότερα